0

(0 )

เทปกาว (CARPET TAPE)


เทปกาว 2 หน้าใช้สำหรับยึดพรมให้ติดกับพื้น เพื่อให้ขอบพรมไม่กระเดิดและพรมที่ผืนบางๆปูบนพื้นแล้วราบติดพื้นสวยงาม