0

(0)
(0)

นโยบายด้านความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า


เว็บไซต์ www.expresscarpet.co.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้   บริษัทฯ ได้


1. กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

2. ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่เป็นมาตรฐาน และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ

3. ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
4. ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
5. ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
6. มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญและมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสของรหัสผ่าน ฯลฯ
7. มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค
8. ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
9. ใช้การเข้ารหัสความปลอดภัย Secure Socket Layer (SSL) กับเว็บไซต์ www.expresscarpet.co.th
10. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯ
    ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่
    online@expresscarpet.co.th 


เนื่องด้วยบริษัทฯได้พัฒนาและดำเนินการธุรกรรมต่างๆบน E-Commerce บนเว็บไซต์ ตามนโยบายต่างๆที่ระบุไว้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่า

เว็บไซต์  www.expresscarpet.co.th  บริษัท เอ็คซเพรซคาร์เพ็ท จำกัด 

ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ระดับ Silver 


Express Carpet Line OAExpress Carpet FacebookExpress Carpet IGExpress Carpet PinterestExpress Carpet Youtube Channel


Express Carpet - DBD Registered
Express Carpet - DBD Verified Silver

Copyright ® 2022 www.expresscarpet.co.th