0

(0 )

พรมแบ่งตามขนาด

พรมไซส์ S (80x150 ซม.)พรมไซส์ M (120x170 ซม.)
พรมไซส์ L (160x230 ซม.)พรมไซส์ L1 (200x290 ซม.)
พรมไซส์ XL (240x340 ซม.)พรมไซส์ XXL (300x400 ซม.)
พรมไซส์พิเศษ (ตัด-ต่อได้)